معماری بناهای  شهر قزوین در دوران صفوی

معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی

عنوان این مقاله : معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی تحلیل مسائل پیرامون مرمت دوره جدید مرمت در عمارت چهل ستون قزوین از سال 1334 آغاز شد؛یعنی از زمانی كه این عمارت را،به گمان حفظ ارزش های آن ،برای كاربری موزه هنرهای زیبا در نظر گرفتندگذشته از تعمیرات سال 1347 ،این بنا از سال… Continue Reading معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی

قوة قهریه

قوة قهریه

عنوان این مقاله : قوة قهریه علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطة علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌كند حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص… Continue Reading قوة قهریه

معماری پلها

معماری پلها

عنوان این مقاله : معماری پلها پی سازی یا شالوده ریزی یكی از مهمترین مسائلی كه در هنگام احداث پل و سد، مهندسان همواره با آن روبرو بوده اند پی كنی یا شالوده ریزی پایه های پل است به خصوص هنگامی كه رودخانه مورد نظر، پر آب عمیق و یا عریض بوده اند به همین… Continue Reading معماری پلها

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

مسئولیت مدنی در حقوق ایران

عنوان این مقاله : مسئولیت مدنی در حقوق ایران روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است كه بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر… Continue Reading مسئولیت مدنی در حقوق ایران

معماری مناره‌ ای

معماری مناره‌ ای

عنوان این مقاله : معماری مناره‌ ای مناره در هنر معماری اسلامی ایران دارای مقام ویژه‌ای است این عنصر مسجد جهت رساندن صدای مؤذن و فراخوانی تودة‌ نمازگزاران در مساجد به وجود آمد و جنبة تزیینی و آرایشی آن در ایران بسرعت قوی‌تر شد؛ به گونه‌ای كه محلی شد برای نمایش انواع هنرهای تزیینی آجركاری… Continue Reading معماری مناره‌ ای

معماری نمادین

معماری نمادین

عنوان این مقاله : معماری نمادین نماد ( كه مظهر سمبل تیر نامیده می شود ) نشانه ای است كه نشانگر یك اندیشه ، شیء یا مفهوم ، چگونگی و جز اینها می تواند باشد نماد می تواند یك شیء مادی باشد كه شكلش به طور طبیعی یا بر پایة قرارداد یا چیزی كه به… Continue Reading معماری نمادین

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

عنوان این مقاله : بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی جامعه بشری دائماً در حال تغییر و تحول است روز به روز مسائل جدیدی پیش می آید كه از جنبه های مخلف نیاز به بررسی و پژوهش دارد علم حقوق نیز ناگزیر است تا همزمان با این تحولات، توسعه یابد تا جوابگوی نیازهای… Continue Reading بررسی نسب وارث كودك ناشی از تلقیح مصنوعی

سازه های بتن مسلح

سازه های بتن مسلح

عنوان این مقاله : سازه های بتن مسلح بسیاری از سازه‌های بتن مسلح قدیمی موجود به پایان زمان سرویس دهی خود رسیده‌اند و یا حتی بیشتر از آن عمر كرده‌اند و تعداد زیادی از سازه‌های بتنی جدید نیز در معرض شرایط محیطی نامناسب قرار دارند كه سبب خرابی پیش از موعد آنها در عرض 20… Continue Reading سازه های بتن مسلح

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی

مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی

عنوان این مقاله : مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است در واقع هر شخصی با حقوقی كه قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌كند بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع كند این حق نه تنها برای اشخاص بلكه… Continue Reading مجموعه گزارشهای دوره كارآموزی علمی مشاوره حقوقی

ساختمان سازی

ساختمان سازی

عنوان این مقاله : ساختمان سازی ساختمان سازی مانند بسیاری از صنایع متداول در جهان دارای قوانین و مقررات خاص خود می باشد كه عدم رعایت این قوانین و مقررات باعث تقلیل استحكام و خسارات جبران ناپذیر در حین انجام كار و پس از انجام كار خواهد شد هدف ساختمان سازی انسان محوری است لذا… Continue Reading ساختمان سازی

معماری ایران در دوره سلجوقی

معماری ایران در دوره سلجوقی

عنوان این مقاله : معماری ایران در دوره سلجوقی معماری سلجوقی موقر و نیرومند و دارای ساختاری بغرنج بود ولی اینهمه نه ناگهانی بودند و نه تصادفی، بلكه تجلی متعالی یك رستاخیز ایرانی بود كه در اوایل سده دهم با سامانیان آغاز شد این رستاخیز در زمان سلجوقیان به اوج خود سید، چون هرچند ایجاد… Continue Reading معماری ایران در دوره سلجوقی

آجر و بلوك های بتنی

آجر و بلوك های بتنی

عنوان این مقاله : آجر و بلوك های بتنی آجر از قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است كه قدمت آن بنا به عقیده برخی باستان‌شناسان به ده هزار سال پیش می‌رسد ولی این امر هنوز به اثبات نرسیده است در ایران بقایا كوره‌های سفال‌پزی و آجر‌پزی در شوش و سیلك كاشان كه تاریخ آنها به هزاره چهارم… Continue Reading آجر و بلوك های بتنی

اشكالات مسكن های مدرن (امروزی)

اشكالات مسكن های مدرن (امروزی)

عنوان این مقاله : اشكالات مسكن های مدرن (امروزی) به هر حال یكی از پیامدهای صنعتی شدن ایجاد مناطق مسكونی وسیع و نسبتاً یكنواخت است كه ساكنان آنها كم و بیش از یك گروه سنی هستند در دوران گذشته یك طرح مسكن در هر مرحله بر چند صد خانواده اثر می گذاشت اما در حال… Continue Reading اشكالات مسكن های مدرن (امروزی)

سیاست‌های مسكن در اروپا

سیاست‌های مسكن در اروپا

عنوان این مقاله : سیاست‌های مسكن در اروپا در این مقاله با مراجعه به چند منبع خارجی سعی شده است بصورت خلاصه نگاهی به سیاست‌های كشورهای اروپائی در زمینه مسكن بشود، تا از یافته‌های آنان در حد ممكن استفاده گردد یك نگاه كوتاه به این سیاست‌ها چنین معلوم می دارد كه ازسال 1960 به بعد… Continue Reading سیاست‌های مسكن در اروپا

باستان‌شناسی و هنر اشكانی

باستان‌شناسی و هنر اشكانی

عنوان این مقاله : باستان‌شناسی و هنر اشكانی تاریخ فرهنگ و تمدن سلوكی و اشكانی خشایارشا برای جبران شكستی كه در دشت ماراتن به لشگریان پدرش وارد شده بود، در سال 480 قم با سپاه‌گرانی كه هرودت مورخ یونانی تعداد آنها را به گزاف 2641000 نفر و سایر مورخین 100000 نفر و برخی هم 35000… Continue Reading باستان‌شناسی و هنر اشكانی