پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران،در قالب word و در 12 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات:ابزار استفاده‌ شده برای ارزیابی آمادگی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17 برای تغییر، پرسش‌ نامه استاندارد ۸۱ سوالی گرایش به سوی تغییر دونهام و همکاران (۱۹۸۹) هست.… Continue Reading پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ

پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ دانلود پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ،در قالب word و در 9 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات:برای تنظیم پرسشنامه ها دو روش وجود دارد. روش اول انجام مصاحبه های عمیق با صاحب نظران و استفاده کنندگان مورد نظر است. روش دوم مطالعه ادبیات مربوط و استفاده از پرسشنامه های از پیش تعیین… Continue Reading پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل: هدفعباراتروش نمره گذاریروایی و پایاییمنبع   پرسش نامه پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور,پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (ept),پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور 1999,دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و… Continue Reading پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه نارسایی هیجانی

پرسشنامه نارسایی هیجانی دانلود پرسشنامه نارسایی هیجانی،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتروایی و پایاییعبارات بخشی از متن پرسشنامه:پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو مخصوص کودکان و نوجوانان از نسخه اصلی پرسشنامه نارسایی هیجانی بزرگسالان گرفته شده و توسط ریف، استروالد و نزوگت (2005) ساخته شده است. این پرسشنامه، 20 سوال دارد که… Continue Reading پرسشنامه نارسایی هیجانی

پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه معنای زندگی  دانلود پرسشنامه معنای زندگی،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاترواییپایاییعبارات بخشی از متن پرسشنامه:مقیاس معنای زندگی یک ابزار 10 گویه‌ای است که توسط استایگر و فرایزر (2006) مورد استفاده قرار گرفته است. آزمودنی‌ ها به هریک از گویه‌ های این پرسشنامه بر روی این طیف لیکرت 7 درجه‌ای… Continue Reading پرسشنامه معنای زندگی

پرسشنامه خودتوصيف گري بدني

پرسشنامه خودتوصيف گري بدني دانلود پرسشنامه خودتوصيف گري بدني،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاترواییپایاییعبارات بخشی از متن پرسشنامه:پرسشنامه خودتوصيف‌گري بدني توسط مارش (1996)، براي اندازه‌گيري خودپنداره بدني ايجاد شد كه به وسيله 9 زير مقياس اختصاصي و 2 زيرمقياس كلي، خودپنداره بدني را اندازه‌گيري مي‌كند. فرم كوتاه و جديد اين… Continue Reading پرسشنامه خودتوصيف گري بدني

پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات (Barratt)

پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات (Barratt) دانلود پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات (Barratt)،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاترواییپایاییعباراتمنبع   پرسش نامه پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات,دانلود پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات,پرسشنامه مقیاس تکانشگری,دانلود پرسشنامه مقیاس تکانشگری,پرسشنامه آماده مقیاس تکانشگری,پرسشنامه استاندارد مقیاس تکانشگری,پرسشنامه آماده مقیاس تکانشگری بارات  

پرسشنامه احساس پیوستگی

پرسشنامه احساس پیوستگی دانلود پرسشنامه احساس پیوستگی،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتروایی و پایاییعبارات توضیحات:پرسشنامه احساس پیوستگی آنتونوسکی (1987) حاوی 29 سؤال 5 گزینه ای است که از 1 تا 5 درجه بندی شده است. روش نمره ­گذاری به صورت لیکرت و در 13 سؤال به صورت معکوس است. تکمیل­کننده… Continue Reading پرسشنامه احساس پیوستگی

پرسشنامه حافظه فعال

پرسشنامه حافظه فعال دانلود پرسشنامه حافظه فعال،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاترواییپایاییعبارات بخشی از متن پرسشنامه:آزمون سنجش ظرفيت حافظه فعال، جهت سنجش ظرفیت حافظه فعال توسط دانيمن وكارپنتر (1980) ساخته شده است. آزمون فوق شامل 27 جمله است كه در شش بخش، از بخش دو جمله اي تا هفت جمله… Continue Reading پرسشنامه حافظه فعال

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتهنجارهااعتبار روایینمره گذاریFAD (ابزار سنجش خانواده)عبارات   پرسش نامه ابزار سنجش خانواده,ابزار سنجش خانواده fad,ابزار سنجش خانواده مک ماستر,ابزارهای سنجش خانواده,پرسشنامه ابزار سنجش خانواده,پرسش نامه ابزار سنجش خانواده,دانلود پرسشنامه ابزار سنجش خانواده,پرسشنامه رایگان ابزار سنجش خانواده,پرسشنامه آماده… Continue Reading پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS)

پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS) دانلود پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS)،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش، شامل: توضیحاتعباراتمقیاس خانواده اصلی (FOS)معرفی پرسشنامهمولفه های پرسشنامهنمره گذاری پرسشنامهتحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه روایی و پایاییمنبع   پرسش نامه پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی,پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی FOS,پرسشنامه سلامت خانواده… Continue Reading پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS)

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی دانلود پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش، شامل: عباراتاطلاعات پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندهمنبع نویسی پرسشنامه توضیحات:پرسشنامه اثربخشی آموزش دهنده را هسین و همکاران (200۹) ابداع نموده اند و دارای ۲۲ گویه در طیف 5 درجه ای لیکرت (هرگز، به ندرت، گاهی،… Continue Reading پرسشنامه اثربخشی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی دانلود پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل: گویه هامعرفی پرسشنامهتعریف مفهومینمره گذاری پرسشنامهتحلیل (تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامهپایاییمنبع  توضیحات:پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی با هدف بررسی و ارزیابی نگرش دانش آموزان پیرامون بعضی از آسیب… Continue Reading پرسشنامه سنجش نگرش به آسیب های اجتماعی

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) دانلود پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)،در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش، شامل: عباراتخرده مقیاس ها و سوالات ویژگی های روان سنجیاعتبار CLDQجدول ضرایب آلفای کرونباخ برای CLDQ و خرده مقیاس های آنروایی CLDQمنبع توضیحات:پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو توسط ویلکات و همکاران… Continue Reading پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای (یون و تای، 2002)

پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای (یون و تای، 2002) دانلود پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای (یون و تای، 2002)،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات:این فایل شامل پرسشنامه ای با عنوان ‘ ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای’ می باشد که در حجم 3 صفحه… Continue Reading پرسشنامه ادارک از عدالت توزیعی و رویه ای (یون و تای، 2002)