پاورپوینت ارزیابی خط مشی گذاری

پاورپوینت ارزیابی خط مشی گذاری دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی خط مشی گذاری،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهارزيابي خط مشي، سنجش اثرات خط مشي‌ گذاريتعاريف ارزيابي خط مشي، كنترل اجراي خط مشيانگيزه و معيار براي ارزيابيانواع ارزيابي خط مشيپژوهش هاي تجربي و آزمايشي خط مشيرويه‌ هاي اساسي ارزيابيارزيابي برنامه يا… Continue Reading پاورپوینت ارزیابی خط مشی گذاری

پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی

پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی دانلود پاورپوینت با موضوع نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی،در قالب ppt و در 49 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهکلیات و مفاهیممدیریت دولتی و نطام سیاسیعلم سیاست و خط مشی گذاری دولتینظریه سیاست و فلسفه دولتفلسفه، حکومت و جمهوریتنظریه مدیریت:… Continue Reading پاورپوینت نظام سیاسی و خط مشی گذاری عمومی و نظریه پردازی

پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی

پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی دانلود پاورپوینت با موضوع بازیگران و محیط خط مشی، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهطبقه بندی خط مشیکارگزاران منتخبقوه مجریهقوه مقننهکارگزاران منصوبگروه های ذینفعسازمان های تحقیقاتیرسانه های جمعیسازمان دولتساختار دیوان سالاریساختار جامعهنظام بین اللملی توضیحات:این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ‘بازیگران و محیط خط… Continue Reading پاورپوینت بازیگران و محیط خط مشی

پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری

پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری دانلود پاورپوینت با موضوع اجرای خط مشی گذاری، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: اجرای خط مشی دولتینظریه لئونارد وایت در مورد اجرای خط مشی دولتیخط مشی عمومی و اجرا ارتباط خط مشی و مجریانخط مشی عمومیموانع اجرای کامل (اثربخش) خط مشی های دولتی توضیحات:این فایل… Continue Reading پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری

پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت مدیریت تحول دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تحول،در قالب ppt و در 346 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: زمينه هاي دانش و محيط مديريت تحولبخش 1: تحول نظريه هاي مديريت و پارادايم در حال تكوين بخش 2: سرشت پوياي محيط امروزي سازمان ها فصل دوم: زمينه هاي بنيادين مديريت تحولبخش 3: ساختار گروهي:… Continue Reading پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت نقش گروههای ذی نفوذ (فشار) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی

پاورپوینت نقش گروههای ذی نفوذ (فشار) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی دانلود پاورپوینت با موضوع نقش گروه های ذی نفوذ (فشار) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعریف گروه های ذی نفوذویژگی های گروه های ذی نفوذصور گوناگون فعالیت های گروه های ذی… Continue Reading پاورپوینت نقش گروههای ذی نفوذ (فشار) و احزاب در خط مشی گذاری دولتی

پاورپوینت سطح بوروکراسی

پاورپوینت سطح بوروکراسی دانلود پاورپوینت با موضوع سطح بوروکراسی،در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهموضع مارکس در زمینه بوروکراسیجامعه شناسی سیاسی وبرسلطه کریزما (فرهی)سلطه سنتیسلطه قانونیبوروکراسی وبرمدیریت (بورنهام)شش اصل سیستم های نوین بوروکراسیجایگاه مقام اداریکنترل سیاسی در بوروکراسی سنتیدرون سیستم اداریمشکل بوروکراسی در اداره امور دولتینتیجه گیریمنابع توضیحات:این فایل شامل پاورپوینتی… Continue Reading پاورپوینت سطح بوروکراسی

پاورپوینت مديريت دولتي نوين

پاورپوینت مديريت دولتي نوين دانلود پاورپوینت با موضوع مديريت دولتي نوين، در قالب ppt و در 142 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: ساختار انقلاب های علمیپارادايمپارادايم مديريت دولتي سنتيويژگي‌ هاي بوروكراسي وبررعايت تطابق اصل تخصص با تقسيم كار در استخدام كاركنانايجاد سلسله مراتب اداريتدوين مجموعه هاي قوانين، آيين نامه ها و مقررات سازمانيرعايت اصول و روابط… Continue Reading پاورپوینت مديريت دولتي نوين

پاورپوینت درس مدیریت تحول سازمان

پاورپوینت درس مدیریت تحول سازمان دانلود پاورپوینت درس مدیریت تحول سازمان،در قالب ppt و در 303 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه فصل اول:نیاز به تحول فصل دوم:اصول تحول فصل سوم:فرآیند تحول فصل چهارم:اشتباهات تحول فصل پنجم:محیط تحول فصل ششم:استراتژی تحول فصل هفتم:فرهنگ تحول فصل هشتم:تحول در سازمان فصل نهم:تحول در مدیریت فصل دهم:ماهیت و انواع… Continue Reading پاورپوینت درس مدیریت تحول سازمان

پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی

پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی

پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت تحول سازمانی،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مديريت تحول سازمانيماهیت تغییر سازمانیروندهای قابل مشاهده در محیط جدید عبارت اند ازواژه تغییرنیروهای ایجاد کننده نیاز به تغییرعوامل خارجیمقاومت در برابر تغییرعلل مقاومت افراد در برابر تغییرمدیرانتحول سازمانیفرهنگ سازمانی، بستر تحولو …   مدیریت… Continue Reading پاورپوینت مدیریت تحول سازمانی