پاورپوینت جنگل استراتژی (كارآفريني در قالب يك مكتب)

پاورپوینت جنگل استراتژی (كارآفريني در قالب يك مكتب) دانلود پاورپوینت جنگل استراتژی (كارآفريني در قالب يك مكتب)،در قالب ppt و در 180 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مديريت استراتژيك فصل دوم: مكتب طراحيتدوين استراتژي به عنوان يك فرآيند مفهوم سازي فصل سوم: مكتب برنامه ريزيتدوين استراتژي به عنوان يك فرآيند رسمي فصل چهارم: مكتب… Continue Reading پاورپوینت جنگل استراتژی (كارآفريني در قالب يك مكتب)

پاورپوینت استفاده از رويکرد زنجيره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتريس IFE

پاورپوینت استفاده از رويکرد زنجيره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتريس IFE دانلود پاورپوینت با موضوع استفاده از رويکرد زنجيره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتريس IFE،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهتعریف عوامل داخلیماهیت بررسی عوامل داخلیبررسی عوامل داخلیرویکرد زنجیره ارزش در بررسی عوامل داخلیاستفاده از رویکرد زنجیره ارزش در… Continue Reading پاورپوینت استفاده از رويکرد زنجيره ارزش در بررسی عوامل داخلی ماتريس IFE

پاورپوینت هدف گذاري در مدیریت استراتژیک

پاورپوینت هدف گذاري در مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت با موضوع هدف گذاري در مدیریت استراتژیک،در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: انواع هدففرآيند هدف گذاريويژگي هاي هدف گذاري خوبمحاسن و مزاياي هدف گذاريچگونگي هدف گذاري و رسيدن به آنهفت نكته درباره هدف گذاري و برنامه ريزيماهيت هدف هاي سازمانيمديريت بر مبناي هدفمراحل… Continue Reading پاورپوینت هدف گذاري در مدیریت استراتژیک

پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک

پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت با موضوع پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک،در قالب ppt و در 19 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهتعاریف پارادایم از دیدگاه صاحب نظران علم مدیریتکارکرد پارادایمانتقال پارادایمرابطه پارادایم و استراتژیپارادایم ها در سازمانپارادایم ها و مکاتب شکل گیری استراتژی و مدیریت استراتژیکپارادایم تجویزی (پیش تدبیری)نمونه هایی… Continue Reading پاورپوینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک

پاورپوینت بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها

پاورپوینت بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها دانلود پاورپوینت با موضوع بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها،در قالب ppt و در 33 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعريف مأموريت سازمانماهيت ماموريتاهميت ماموريتاجزاي ماموريتتعريف چشم اندازاجزاي چشم اندازويژگي هاي چشم اندازتفاوت ماموريت و چشم اندازارزش هاي محوري سازماننمونه هايي از بيانيه ماموريت شركت هاي ايراني و خارجيمنابعنمونه… Continue Reading پاورپوینت بيانيه مأموريت، چشم انداز، ارزش ها

پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک

پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت با موضوع اصطلاحات مدیریت استراتژیک،در قالب ppt و در 37 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: استراتژي سنت نيست، سنت شكني استتعریف مدیریت استراتژیکاصطلاحات مديريت استراتژيكفرآيند برنامه ريزي استراتژيكتدوين استراتژياجراي استراتژيارزيابي استراتژياصطلاحات مهم در برنامه ريزي استراتژيكاستراتژيستافق سازمانی/ Visionماموريت سازمانی/ Missionفرصت ها و تهديدات محيطينقاط قوت و ضعف داخلياهداف بلندمدتاهداف بلندمدت… Continue Reading پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک

پاورپوینت استراتژی در عمل

پاورپوینت استراتژی در عمل دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژی در عمل،در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: انواع استراتژی های کاربردیاستراتژی های یکپارچگیاستراتژی یکپارچگی عمودی به بالااستراتژی یکپارچگی افقیاستراتژی های متمرکزاستراتژی رسوخ در بازاراستراتژی توسعه بازاراستراتژی توسعه محصولماتریس محصول- بازاراستراتژی های تنوعاستراتژی تنوع همگوناستراتژی تنوع ناهمگوناستراتژی تنوع افقیاستراتژی های تدافعیاستراتژی مشارکتاستراتژی کاهشاستراتژی… Continue Reading پاورپوینت استراتژی در عمل

پاورپوینت استراتژي هاي مطلوب (Desired Strategies)

پاورپوینت استراتژي هاي مطلوب (Desired Strategies)

پاورپوینت استراتژي هاي مطلوب (Desired Strategies) دانلود پاورپوینت با موضوع استراتژي هاي مطلوب (Desired Strategies)،در قالب ppt و در 113 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: تعريف استراتژيچرا برنامه ريزي را استراتژيك مي نامند؟تعريف انتخاب استراتژيمديريت استراتژيك چيست؟تفكر استراتژيكچرا تفكر استراتژيك؟؟موقعيت استراتژيك سازمانانواع استراتژياستراتژي هاي يكپارچگيIntegrationاستراتژي هاي تمركزاستراتژي هاي تنوعكداميك از استراتژي هاي زير، مناسب تر است؟؟؟استراتژی… Continue Reading پاورپوینت استراتژي هاي مطلوب (Desired Strategies)