جزوه آموزشی اصول پرورش زالو (با تاکید بر پرورش در ایران)

جزوه آموزشی اصول پرورش زالو (با تاکید بر پرورش در ایران) دانلود جزوه آموزشی اصول پرورش زالو (با تاکید بر پرورش در ایران)،در قالب pdf و در 114 صفحه، شامل: اصول کلی پرورش زالوسیستماتیک زالوی طبیپیشنه استفاده از زالوی طبیشکل ظاهری زالوی طبیجفت گیری تا کوکون گذاریمشخصات ظاهری و عمومی زالوهازیست شناسی زالوهاتقسیمات اصلی بدن… Continue Reading جزوه آموزشی اصول پرورش زالو (با تاکید بر پرورش در ایران)

جزوه تکثیر و پرورش ماهی کپور

جزوه تکثیر و پرورش ماهی کپور دانلود جزوه تکثیر و پرورش ماهی کپور،در قالب pdf و در 65 صفحه، شامل: ماهیان پرورشی کپورفن آوری تولید تخم و لارو ماهیروش های تولید تخمتکثیر انواع کپورچالش های محیط پرورش کپور ماهیانکدورت آبنحوه تشخیص کدورت ناشی از فیتوپلانکتون یا گل آلودگینحوه محاسبه میزان نفوذ نور در آبآموزش کار… Continue Reading جزوه تکثیر و پرورش ماهی کپور

جزوه آموزش پرورش ماهیان خاویاری (پرورش تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر

جزوه آموزش پرورش ماهیان خاویاری (پرورش تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر

جزوه آموزش پرورش ماهیان خاویاری (پرورش تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر دانلود جزوه آموزش پرورش ماهیان خاویاری (پرورش تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر،در قالب pdf و در 105 صفحه، شامل: پرورش ماهیان خاویاریتشریح فرآیند پرورش ماهیان خاویاریگونه های پرورشی ماهیان خاویاری در ایرانشرایط کیفی و کمی آب برای پرورش ماهیان خاویاریروش… Continue Reading جزوه آموزش پرورش ماهیان خاویاری (پرورش تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر

جزوه آموزش کامل پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (پرورش, تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر تمام مراحل

جزوه آموزش کامل پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (پرورش, تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر تمام مراحل

جزوه آموزش کامل پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (پرورش, تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر تمام مراحل دانلود جزوه آموزش کامل پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (پرورش, تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر تمام مراحل،در قالب pdf و در 231 صفحه، شامل: پرورش قزل آلای رنگین کمان:تشریح کامل مراحل پرورش ماهی… Continue Reading جزوه آموزش کامل پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (پرورش, تکثیر و بیماری ها) به همراه تصاویر تمام مراحل