پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو

پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو دانلود پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو،در قالب ppt و در 367 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:آشنایی با حیات فصل دوم:الگوی جانوران فصل سوم:طبقه بندی جانوران فصل چهارم:نگهداری، محافظت و حرکت   زیست شناسی کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو,کتاب… Continue Reading پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام زهزاد

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام زهزاد دانلود پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام زهزاد،در قالب ppt و در 223 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:کلیاتی پیرامون منشاء گیاهان گل دار گفتار دوم:زیررده ماگنولیده گفتار سوم:زیررده ها ماملیده  گفتار چهارم:زیررده کاریوفیلیده گفتار پنجم:زیررده دیلنیده  گفتار ششم:زیررده رزیده گفتار هفتم:زیررده آستریده   زیست شناسی کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام… Continue Reading پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام زهزاد

جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی

جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی دانلود جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی،در قالب pdf و در 344 صفحه، شامل: فصل 1:تاریخچه و قلمرو میکروبیولوژی فصل 2:ساختمان سلول باکتری فصل 3: تغذیه میکروبی فصل 4: رشد و نمو میکروارگانیسم ها فصل 5: عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر رشد میکروارگانیسم ها… Continue Reading جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی

پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری

پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری دانلود پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری،در قالب ppt و در 197 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:نگرشی بر رده های اصلی گیاهان فصل دوم:یاخته گیاهی فصل سوم:بافت های گیاهی بخش اول:بافت های مریستم و پارانشیم بخش دوم:بافت های محافظ بخش… Continue Reading پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری

پاورپوینت کتاب ميكرو بيولوژي عمومي

پاورپوینت کتاب ميكرو بيولوژي عمومي دانلود پاورپوینت کتاب ميكروبيولوژي عمومي،در قالب ppt و در 240 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:ميكروبيولوژي عمومي گفتار دوم:طبقه بندي و ويژگي هاي اساسي ميكروارگانيسم ها گفتار سوم:ساختار تشريحي و ريخت شناسي باكتري ها گفتار چهارم:رشد و تكثير باكتري هاگفتار پنجم:متابوليسم و انرژي گفتار ششم:ستون سازي و ضدعفوني كردن گفتار… Continue Reading پاورپوینت کتاب ميكرو بيولوژي عمومي

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی دانلود پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی،در قالب ppt و در 366 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:اصول و تاريخچه سيستماتيك گياهي فصل دوم:بريوفيت ها فصل سوم:نهانزادان آوندي (پتريدوفيت ها) فصل چهارم:پسيلوفيت ها فصل پنجم:ليكوپوديوفيت ها (پنجه‌گرگيان) فصل ششم:اكويستوفيت ها (آرتروفيتا يا دم‌اسبيان) فصل هفتم:پولي‌پوديوفيت… Continue Reading پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

پاورپوینت کتاب ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان فریده دخت سید مظفری

پاورپوینت کتاب ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان فریده دخت سید مظفری دانلود پاورپوینت کتاب ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان فریده دخت سید مظفری،در قالب ppt و در 248 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:کلیات گفتار دوم:جنین زایی در یازدانگان گفتار سوم:مریستم و هستی زایی (تکوین فردی) گفتار چهارم:ساختار سیتولوژیکی مریستم های… Continue Reading پاورپوینت کتاب ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان فریده دخت سید مظفری

پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل

پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل

پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل دانلود پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل،در قالب ppt و در 237 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:پروتو زوئولوژي گفتار دوم:ردة تاژكداران (ماسيتگوفورا) گفتار سوم: رده (پاگوشتيان) ساركودينا گفتار چهارم:رده مژه داران (سيلوفورا) گفتار پنجم: رده هاگداران (اسپوروزوآ) گفتار ششم: اكولوژي و كشت تك ياختگان   زیست شناسی کتاب… Continue Reading پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل