پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو

پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو دانلود پاورپوینت کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو،در قالب ppt و در 367 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:آشنایی با حیات فصل دوم:الگوی جانوران فصل سوم:طبقه بندی جانوران فصل چهارم:نگهداری، محافظت و حرکت   زیست شناسی کتاب زیست‌ شناسی جانوری دکتر عبدالمجید حاجی‌ مرادلو,کتاب […]

Continue reading

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام زهزاد

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام زهزاد دانلود پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام زهزاد،در قالب ppt و در 223 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:کلیاتی پیرامون منشاء گیاهان گل دار گفتار دوم:زیررده ماگنولیده گفتار سوم:زیررده ها ماملیده  گفتار چهارم:زیررده کاریوفیلیده گفتار پنجم:زیررده دیلنیده  گفتار ششم:زیررده رزیده گفتار هفتم:زیررده آستریده   زیست شناسی کتاب سیستماتیک گیاهی2 بهرام […]

Continue reading

جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی

جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی دانلود جزوه میکروبیولوژی عمومی براساس کتاب دکتر محبوبه میرحسینی،در قالب pdf و در 344 صفحه، شامل: فصل 1:تاریخچه و قلمرو میکروبیولوژی فصل 2:ساختمان سلول باکتری فصل 3: تغذیه میکروبی فصل 4: رشد و نمو میکروارگانیسم ها فصل 5: عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر رشد میکروارگانیسم ها […]

Continue reading

پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری

پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری دانلود پاورپوینت کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی فریده دخت سید مظفری،در قالب ppt و در 197 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:نگرشی بر رده های اصلی گیاهان فصل دوم:یاخته گیاهی فصل سوم:بافت های گیاهی بخش اول:بافت های مریستم و پارانشیم بخش دوم:بافت های محافظ بخش […]

Continue reading

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی دانلود پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی،در قالب ppt و در 366 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:اصول و تاريخچه سيستماتيك گياهي فصل دوم:بريوفيت ها فصل سوم:نهانزادان آوندي (پتريدوفيت ها) فصل چهارم:پسيلوفيت ها فصل پنجم:ليكوپوديوفيت ها (پنجه‌گرگيان) فصل ششم:اكويستوفيت ها (آرتروفيتا يا دم‌اسبيان) فصل هفتم:پولي‌پوديوفيت […]

Continue reading

پاورپوینت کتاب ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان فریده دخت سید مظفری

پاورپوینت کتاب ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان فریده دخت سید مظفری دانلود پاورپوینت کتاب ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان فریده دخت سید مظفری،در قالب ppt و در 248 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:کلیات گفتار دوم:جنین زایی در یازدانگان گفتار سوم:مریستم و هستی زایی (تکوین فردی) گفتار چهارم:ساختار سیتولوژیکی مریستم های […]

Continue reading

پاورپوینت کتاب ميكرو بيولوژي عمومي

پاورپوینت کتاب ميكرو بيولوژي عمومي دانلود پاورپوینت کتاب ميكروبيولوژي عمومي،در قالب ppt و در 240 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:ميكروبيولوژي عمومي گفتار دوم:طبقه بندي و ويژگي هاي اساسي ميكروارگانيسم ها گفتار سوم:ساختار تشريحي و ريخت شناسي باكتري ها گفتار چهارم:رشد و تكثير باكتري هاگفتار پنجم:متابوليسم و انرژي گفتار ششم:ستون سازي و ضدعفوني كردن گفتار […]

Continue reading

پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل

پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل دانلود پاورپوینت کتاب پروتوزئولوژی محمدرضا مهركار اصل،در قالب ppt و در 237 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: گفتار اول:پروتو زوئولوژي گفتار دوم:ردة تاژكداران (ماسيتگوفورا) گفتار سوم: رده (پاگوشتيان) ساركودينا گفتار چهارم:رده مژه داران (سيلوفورا) گفتار پنجم: رده هاگداران (اسپوروزوآ) گفتار ششم: اكولوژي و كشت تك ياختگان   زیست شناسی کتاب […]

Continue reading