سوالات آزمون استخدامی بانک سپه 93 همراه پاسخنامه

سوالات آزمون استخدامی بانک سپه 93 همراه پاسخنامه دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک سپه 93 همراه پاسخنامه،در قالب pdf و در 14 صفحه، شامل سوالات: زبان و ادبیات فارسیزبان انگلیسیریاضی و امار مقدماتی ICDLمعارف اسلامی مبانی قانونی و سیاسی و اجتماعی   آزمون استخدامی آزمون استخدامی بانک,آزمون استخدامی بانک تجارت,آزمون استخدامی بانک ملت,آزمون استخدامی بانک… Continue Reading سوالات آزمون استخدامی بانک سپه 93 همراه پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران همراه با پاسخنامه دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران همراه با پاسخنامه،در قالب pdf و 41 صفحه، شامل: زبان و ادبیات فارسیمعارف اسلامیاطلاعات عمومیزبان انگلیسیریاضی (ویژه رشته های مدیریت کلیه گرایش ها و رشته بانک داری)تئوری های مدیریتاقتصادتحقیق در عملیاتزبان تخصصیحسابداریبانکداری عمومیاقتصاد خرد و کلانآمار و… Continue Reading نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مهر ایران همراه با پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک ملی سال 86 به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک ملی سال 86 به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک ملی سال 86 به همراه پاسخنامه دانلود آزمون استخدامی بانک ملی سال 86 به همراه پاسخنامه،در قالب pdf و در 13 صفحه، شامل 105 سوال در زمینه های: معارف اسلامیاطلاعات عمومیادبیات فارسیریاضیات و آماراطلاعات عمومی رایانهزبان انگلیسی   آزمون استخدامی آزمون استخدامی بانک,آزمون استخدامی بانک ها,آزمون استخدامی بانک ملی,آزمون استخدامی بانک سرمایه,سوالات… Continue Reading آزمون استخدامی بانک ملی سال 86 به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک مسکن به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک مسکن به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک مسکن به همراه پاسخنامه دانلود آزمون استخدامی بانک مسکن به همراه پاسخنامه،در قالب pdf و در 53 صفحه، مجموعاً شامل 325 سوال تستی در زمینه های: زبان و ادبیات فارسیمعارف اسلامیهوش و استعدادریاضی و آمارزبان انگلیسیICDLروان شناسی شخصیتاقتصاد خرد و کلانو دروس تخصصی رشته های عمران و مدیریت و اقتصاد   آزمون… Continue Reading آزمون استخدامی بانک مسکن به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک صادرات به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک صادرات به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک صادرات به همراه پاسخنامه دانلود آزمون استخدامی بانک صادرات به همراه پاسخنامه،در قالب pdf و در 35 صفحه، شامل 240 سوال در زمینه های: معارف اسلامیادبیات فارسیریاضی و هوشزبان انگلیسیحسابداری حقوقمهارت های ICDLآمار و احتمالعلوم اقتصادیتئوری مدیریتاطلاعات عمومی بانکداری   آزمون استخدامی آزمون استخدامی بانک,آزمون استخدامی بانک ها,آزمون استخدامی بانک ملی,آزمون استخدامی… Continue Reading آزمون استخدامی بانک صادرات به همراه پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک کشاورزی همراه با پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک کشاورزی همراه با پاسخنامه

آزمون استخدامی بانک کشاورزی همراه با پاسخنامه دانلود آزمون استخدامی بانک کشاورزی همراه با پاسخنامه،در قالب pdf و در 32 صفحه، شامل 230 سوال در زمینه های: دروس عمومی: کامپیوتر هوش و ریاضی اطلاعات عمومی و ادبیات زبان انگلیسی دروس اختصاصی:رشته کامپیوتررشته برقرشته آمار کاربردیرشته حقوق قضاییرشته حسابداریرشته علوم بانکی و علوم اقتصادی   آزمون… Continue Reading آزمون استخدامی بانک کشاورزی همراه با پاسخنامه