جزوه آموزشی کانال آب و روسازی

جزوه آموزشی کانال آب و روسازی داتنلود جزوه آموزشی کانال آب و روسازی،در قالب pdf و در 34 صفحه، شامل: تاریخچهچکیدهمقدمهآماده سازی بستر کانال هاخاکریزی کانال هاتمهیدات به کار گرفته شده برای عمل آوری خاک و اجرای خاکریزکانال کنی و مقطع برداری کانال هاآماده سازی بستر پوشش بتنیپوشش بتنی ابنیه تهیه و نصب تجهیزات ایمنی… Continue Reading جزوه آموزشی کانال آب و روسازی